88064356  /  88065818 

پکیج های تبلیغاتی

  • تبلیغ در شبکه های اجتماعی
  • تبلیغ در شبکه های اجتماعی (بازدید)
  • تبلیغ در شبکه های اجتماعی و وب
  • تولید محتوای تبلیغاتی و مدیریت شبکه های اجتماعی
پکیج ۱ 19,900,000 تومان
اینستاگرام

30 صفحه

سروش

10 کانال

بیسفون

5 کانال

توییتر

200 توییت

طراحی و پایش

20,000,000 ریال

پکیج ۲ 29,900,000 تومان
اینستاگرام

50 صفحه

سروش

20 کانال

بیسفون

10 کانال

توییتر

500 توییت

طراحی و پایش

30,000,000 ریال

پکیج ۳ 49,900,000 تومان
اینستاگرام

100 صفحه

سروش

40 کانال

بیسفون

15 کانال

توییتر

1000 توییت

طراحی و پایش

رایگان

پکیج ۱ 22,900,000 تومان
بازدید اینستاگرام

500,000

بازدید سروش

1,000,000

بازدید توییتر

1,000,000

طراحی و پایش

20,000,000 ریال

پکیج ۲ 34,900,000 تومان
بازدید اینستاگرام

1,000,000

بازدید سروش

1,500,000

بازدید توییتر

2,000,000

طراحی و پایش

30,000,000 ریال

پکیج ۳ 59,900,000 تومان
بازدید اینستاگرام

2,000,000

بازدید سروش

2,000,000

بازدید توییتر

4,000,000

طراحی و پایش

رایگان

پکیج ۱ 57,800,000 تومان
رپورتاژ آگهی

19 وبسایت

تبلیغات بنری (CPC)

10000 کلیک

تبلیغات همسان

5000 کلیک

تبلیغات گوگل

500 کلیک

لندینگ پیج

1

طراحی و پایش

50,000,000 ریال

ساخت ویدئو GIF ، زمان 15 ثانیه

1

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاساس معیارهای موتورهای جستجو

1

پکیج ۲ 85,700,000 تومان
رپورتاژ آگهی

29 وبسایت

تبلیغات بنری (CPC)

20000 کلیک

تبلیغات همسان

10000 کلیک

تبلیغات گوگل

1000 کلیک

لندینگ پیج

1

طراحی و پایش

90,000,000 ریال

ساخت ویدئو GIF ، زمان 15 ثانیه

2

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاساس معیارهای موتورهای جستجو

2

پکیج ۳ 145,950,000 تومان
رپورتاژ آگهی

57 وبسایت

تبلیغات بنری (CPC)

50000 کلیک

تبلیغات همسان

25000 کلیک

تبلیغات گوگل

2000 کلیک

لندینگ پیج

2

طراحی و پایش

رایگان

ساخت ویدئو GIF ، زمان 15 ثانیه

3

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاساس معیارهای موتورهای جستجو

3

پکیج ۱ 8,900,000 تومان
ساخت گیف 15 ثانیه ای

1

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاساس معیارهای موتورهای جستجو

2

تولید پست تصویری اینستاگرام

15

تولید پست تصویری تلگرام

15

گیمیفیکیشن شبکه های اجتماعی

1

ویدیوی تبلیغاتی محصولات

1

پکیج ۲ 12,900,000 تومان
ساخت گیف 15 ثانیه ای

2

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاساس معیارهای موتورهای جستجو

5

تولید پست تصویری اینستاگرام

25

تولید پست تصویری تلگرام

25

گیمیفیکیشن شبکه های اجتماعی

2

ویدیوی تبلیغاتی محصولات

1

پکیج ۳ 19,900,000 تومان
ساخت گیف 15 ثانیه ای

4

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاساس معیارهای موتورهای جستجو

10

تولید پست تصویری اینستاگرام

45

تولید پست تصویری تلگرام

45

گیمیفیکیشن شبکه های اجتماعی

3

ویدیوی تبلیغاتی محصولات

2