تبلیغات شبکه های اجتماعی

با توجه به نرخ نفوذ شبکه های اجتماعی در سراسر جهان از جمله ایران، شاهد فعالیت های تبلیغاتی گسترده ای در آنها هستیم. در میان این شبکه ها، اینستاگرام با بروزرسانی های جدید خود به یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی دنیا تبدیل شده است و در ایران نیز پس از تلگرام با بیش از ۱۲ میلیون کاربر فعال، بیشترین محبوبیت را دارد. اما تلگرام  که حدود ۴۰% از کل کاربرانش را ایرانیان تشکیل میدهند با رقمی حدود ۲۴ میلیون نفر کاربر در صدر این جدول خودنمایی میکند و فرصت مناسبی را برای معرفی برندها و محصولات و خدمات مهیا کرده است.
ولی متاسفانه به علت کم کیفیت بودن تبلیغات،فروش فالور و لایک دروغین و … گاهی تاثیرگذاری آنها کاهش می یابد. که بهترین راه حل را برای رفع این مشکل، استفاده از محتوای ارزشمند ( بازاریابی محتوا محور) ونمایش آن در صفحات و گروه های تاثیرگذار و با کیفیت است.

تبلیغات تلگرام در فیلیپ چه روش هایی دارد؟

hands

بر اساس تعداد کلیکها

eyes

بر اساس تعداد بازدیدها

teleg

۲۴ ساعته و بر اساس کانالها

تبلیغ ۲۴ ساعته درفیلیپ

در پست های ۲۴ ساعته امکان انتخاب کانال بر اساس معیارهای مختلف وجود دارد تا تبلیغ دهنده امکان انتخاب دسته بندی های متعدد و تعداد آنها را بر اساس بودجه خود داشته باشد:

  • موضوع و کیفیت کانالها
  • تعداد کانالها
  • تعداد اعضای کانالها
teleg
eyes

تبلیغ براساس تعداد بازدید درفیلیپ

در این روش، زمانی که تعداد بازدید تبلیغ شما به عدد سفارش داده شده رسید، کمپین تبلیغاتی شما انجام شده تلقی می شود. در این روش نیز تبلیغ دهنده امکان انتخاب موضوع کانال و تعداد بازدید را براساس بودجه خود دارا می باشد.

  • موضوع و کیفیت کانالها
  • تعداد کانالها
  • تعداد بازدید

تبلیغ بر اساس تعداد کلیک درفیلیپ

در پست های کلیکی، محاسبه هزینه بر اساس تعداد کلیکی که بر روی لینک ارسال شده از طرف تبلیغ دهنده اتفاق می افتد، صورت میگیرد و مانند سایر روشها امکان انتخاب کانال بر اساس معیارهای مختلف وجود دارد تا تبلیغ دهنده امکان انتخاب دسته بندی های متعدد و تعداد آنها را بر اساس بودجه خود داشته باشد:

  • موضوع و کیفیت کانالها
  • تعداد کانالها
  • تعداد کلیک
hands

فیلیپ در همکاری گسترده خود با کانالهای متعدد امکان انتشار تبلیغ شما در گروه ها و کانالهای تاثیرگذار و با کیفیت را ایجاد کرده که به غیر از دسته بندی کانالها بر اساس محتوا، امکان دسته بندی تخصصی تر منطبق بر هدف خاص کمپین شما ( بازدید، عضوگیری،…) را نیز دارد، تا تجربه نابی را برای اجرای تبلیغات اثربخش در اختیار شما قرار دهد. در این راستا فیلیپ علاوه بر کانالهای بزرگ با تعداد اعضای فراوان که حدود ۱۰% از کل کانالهای ایران را تشکیل میدهند، سایر کانالهای غیراشباع را نیز هدف قرار داده است، تا با تبلیغات هدفمند، شما را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید.

اجتماعی باشید

با تبلیغات هدفمند در شبکه های اجتماعی، بیشتر دیده و کلیک شوید