88064356  /  88065818 

تبلیغات شبکه های اجتماعی

تبلیغات تلگرام در فیلیپ چه روش هایی دارد؟

۲۴ ساعته و بر اساس کانالها
در پست های ۲۴ ساعته امکان انتخاب کانال بر اساس معیارهای مختلف وجود دارد تا تبلیغ دهنده امکان انتخاب دسته بندی های متعدد و تعداد آنها را بر اساس بودجه خود داشته باشد:
  • موضوع و کیفیت کانالها
  • تعداد کانالها
  • تعداد اعضای کانالها
تبلیغ براساس تعداد بازدید درفیلیپ
در این روش، زمانی که تعداد بازدید تبلیغ شما به عدد سفارش داده شده رسید، کمپین تبلیغاتی شما انجام شده تلقی می شود. در این روش نیز تبلیغ دهنده امکان انتخاب موضوع کانال و تعداد بازدید را براساس بودجه خود دارا می باشد.
  • موضوع و کیفیت کانالها
  • تعداد کانالها
  • تعداد بازدید
تبلیغ بر اساس تعداد کلیک درفیلیپ
در پست های کلیکی، محاسبه هزینه بر اساس تعداد کلیکی که بر روی لینک ارسال شده از طرف تبلیغ دهنده اتفاق می افتد، صورت میگیرد و مانند سایر روشها امکان انتخاب کانال بر اساس معیارهای مختلف وجود دارد تا تبلیغ دهنده امکان انتخاب دسته بندی های متعدد و تعداد آنها را بر اساس بودجه خود داشته باشد:
  • موضوع و کیفیت کانالها
  • تعداد کانالها
  • تعداد کلیک

با تبلیغات هدفمند در شبکه های اجتماعی، بیشتر دیده و کلیک شوید

فیلیپ در همکاری گسترده خود با کانالهای متعدد امکان انتشار تبلیغ شما در گروه ها و کانالهای تاثیرگذار و با کیفیت را ایجاد کرده که به غیر از دسته بندی کانالها بر اساس محتوا، امکان دسته بندی تخصصی تر منطبق بر هدف خاص کمپین شما ( بازدید، عضوگیری،…) را نیز دارد، تا تجربه نابی را برای اجرای تبلیغات اثربخش در اختیار شما قرار دهد. در این راستا فیلیپ علاوه بر کانالهای بزرگ با تعداد اعضای فراوان که حدود ۱۰% از کل کانالهای ایران را تشکیل میدهند، سایر کانالهای غیراشباع را نیز هدف قرار داده است، تا با تبلیغات هدفمند، شما را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید.